فضای چهل تکه
34 بازدید
محل نشر: ضمیمه خردنامه همشهری- 6 مهر 1384
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی